คริสตจักรแบ๊พติสต่างๆในประเทศไทย


คริสตจักรแบ๊พติสต์บ้านหวาย / Baan Waay Baptist Church คริสตจักรแบ๊พติสเชื่อพระคัมภีร์ / Bible Believing Baptist Church
คริสตจักรบัพติศใหม่ชัยภูมิ / Chaiyaphum Baptist Church คริสตจักรแบ๊พติสความรอดนิรันดร์ / Eternal Life Baptist Church
คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช / Korat Baptist Church คริสตจักรแบ๊พติสนครพนม / Nakhorn Phanom Baptist Church คริสตจักรแบ๊พติสโพนพิสัย / Ponepisai Baptist Church
คริสตจักรแบ๊พติสต์สุรินทร์ / Surin Baptist Church คริสตจักรแบ๊พติสอุดรธานี / Udon Thani Baptist Church
ทรัพยากรต่างๆที่เว็บไซต์อื่น


BAMA 4U

BAMA 4U

BAMA 4U

นี่คือลิงค์ไปยังบอร์ด Pinterest ที่มีข้อความ “meme” ของ TKJV ฟรีกว่า 1,300 บท ออกแบบโดยอาจารย์ มอรีน ซัลลิแวนท์
อาจารย์ไมเคิลและมอรีน ซัลลิแวนท์รับใช้เป็นมิชชันนารีในพิษณุโลก ประเทศไทย

ทรัพยากรต่างๆ