สื่อการเรียนรู้สำหรับอรรถาธิบายภาษาไทย

Background photo created by jcomp - www.freepik.com

"พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์" สดุดี 119:105

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

คลิกหนังสือที่คุณต้องการ

อธิบายข้อพระคัมภีร์ โดย ดร. เดวิด เอช. โซเร็นสัน

อธิบายข้อพระคัมภีร์ โดย ดร.โอลิเวอร บี. กรีน

อธิบายข้อพระคัมภีร์ โดย ดร. จอห์น อาร์. ไรซ์

ทรัพยากรต่างๆ