สื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างสาวก

Book photo created by wirestock - www.freepik.com

"ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า" โรม 10:17

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

หนังสือภาษาไทย

เส้นทางเลือด โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล์
โหมดแนวนอน

เส้นทางเลือด โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล์
โหมดแนวตั้ง

แผนภูมิสำหรับหสังสือเส้นทางเลือด โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล์

คู่มือข้อพระคัมภีร์สำหรับผู้นำวิญญาณ โดย ดร.อาร์ เอ ทอร์รี่

การเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ โดย อาจารย์จอรจ์ กอด์ฟรี

บทเรียนพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน
โหมดแนวนอน

บทเรียนพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน
โหมดแนวตั้ง

ภาษาแปลก ๆ ของประทานจากสวรรค์หรือ!

จริงหรือ! ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่ามีพระเจ้า
โหมดแนวนอน

จริงหรือ! ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่ามีพระเจ้า
โหมดแนวตั้ง

ท่านได้รับอะไรบ้าง? เมื่อท่านรับเชื่อ

ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนผู้ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อของตน
โดย จอห์น ฟ๊อกซ์ บทที่ 1-6

ประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติส โดย ดร. Robert J. Terry

การแก้ไขและการฝึกวินัยเด็ก โดย ดร. จอห์น อาร์. ไรซ์

พอใจที่ทรงสร้างฉันเป็นหญิง โดย Elisabeth Elliot

อัตชีวประวัติของจอร์จ มูลเลอร์ โดย จอร์จ มูลเลอร์

พจนานุกรมอธิบายศัพท์ในพระคัมภีร์ ใช้คู่กับพระคัมภีร์ ฉบับคิงเจมส์

ธรรมนูญของคริสตจักร - ตัวอย่าง

ทรัพยากรต่างๆ