หลักสูตรที่ใช้ในสถาบันพระคัมภีร์แบ๊พติสเป็นภาษาพม่า

School photo created by jcomp - www.freepik.com

"จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย" 2 ทิโมธี 2:2

โครงร่างเหล่านี้ (ทั้งพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ และหลักคำสอน) มาจาก ดร. ฮาโรลด์ วิลมิงตัน ของ สถาบันพระคัมภีร์ Liberty และพวกเราได้รับอนุญาตที่จะแปลและใช้ในการสอนพระคัมภีร์

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

หลักสูตรพันธสัญญาเดิม

พันธสัญญาเดิม

หลักสูตรพันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาใหม่

หลักสูตรหลักคำสอน

พระเจ้าพระบิดา  คำพยากรณ์

Resources