หลักสูตรที่ใช้ในสถาบันพระคัมภีร์แบ๊พติสเป็นภาษาอังกฤษ

School photo created by jcomp - www.freepik.com

"จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย" 2 ทิโมธี 2:2

โครงร่างเหล่านี้ (ทั้งพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ และหลักคำสอน) มาจาก ดร. ฮาโรลด์ วิลมิงตัน ของ สถาบันพระคัมภีร์ Liberty และพวกเราได้รับอนุญาตที่จะแปลและใช้ในการสอนพระคัมภีร์

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

หลักสูตรพันธสัญญาเดิม

ปฐมกาล   อพยพ-กันดารวิถี   พระราชบัญญัติ  

โยชูวา   ผู้วินิจฉัย   นางรูธ-1 ซามูเอล 7  

สมัยอาณาจักร   สมัยอาณาจักรที่แยกกัน   เอสรา  

เนหะมีย์   เอสเธอร์   โยบ  

เพลงสดุดี   สุภาษิต   ปัญญาจารย์  

เพลงซาโลมอน   อิสยาห์   เยเรมีย์  

เพลงคร่ำครวญ   เอเสเคียล   ดานิเอล  

โฮเชยา   โยเอล   อาโมส  

โอบาดีย์   โยนาห์   มีคาห์  

นาฮูม   ฮาบากุก   เศฟันยาห์  

ฮักกัย   เศคาริยาห์   มาลาคี  

หลักสูตรพันธสัญญาใหม่

ข่าวประเสริฐ ภาค 1   ข่าวประเสริฐ ภาค 2   ข่าวประเสริฐ ภาค 3  

ข่าวประเสริฐ ภาค 4   ข่าวประเสริฐ ภาค 5   ข่าวประเสริฐ ภาค 6  

กิจการ   โรม   1 โครินธ์  

2 โครินธ์   กาลาเทีย   เอเฟซัส  

ฟีลิปปี   โคโลสี   1 เธสะโลนิกา  

2 เธสะโลนิกา   1 ทิโมธี   2 ทิโมธี  

ทิตัส   ฟีเลโมน   ฮีบรู  

ยากอบ   1 เปโตร   2 เปโตร  

1 ยอห์น   2 ยอห์น   3 ยอห์น  

ยูดาส   วิวรณ์  

หลักสูตรหลักคำสอน

คำนำ   พวกทูตสวรรค์   พระคัมภีร์  

คริสตจักร   พระเจ้าพระบิดา   พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์  

พระเจ้าพระบุตร   มนุษย์ สวรรค์ นรก   คำพยากรณ์  

ความรอด   ซาตาน   ความบาป  

ตรีเอกนุภาพ

หนังสือสำหรับการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ

The Charismatic Movement, Is It Blessed of God
by Rev. Ron Myers

The Gospel of Jesus Christ -Whose Version
by Rev. Ron Myers

My Personal Encounter with The Dark Side of Calvinism
by Rev. Ron Myers

Why I Disagree With All Five Points of Calvinism
by Dr. Curtis Hutson

Resources
© 2021 by Creative Services