สื่อการเรียนรู้สำหรับพันธกิจโลก

Business photo created by jannoon028 - www.freepik.com

"แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" กิจการ 1:8

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

คลิกหนังสือที่คุณต้องการ

หนังสือเรื่องการสนับสนุนผู้ประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ

หนังสือเรื่องการสนับสนุนผู้ประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศ - ภาษาไทย

เรียบเรียงโดยผู้อำนวยการฝ่ายการประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศหลายคนที่อยู่กับ Baptist Bible Fellowship International

ภารกิจการประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ

ภารกิจการประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศ - ภาษาไทย

เรียบเรียงโดย นาง Carol L Brown, สถาบันพระคัมภีร์ BAMA, Inc.

เนื้อหานี้มีลิขสิทธิ์และใช้งานโดยได้รับอนุญาต

ทรัพยากรต่างๆ