สื่อการเรียนรู้สำหรับรวีวารศึกษา

School photo created by pressfoto - www.freepik.com

"จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า" เอเฟซัส 6:17

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

หนังสือภาษาไทย

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 1 โดย ดร. Mike Holloway

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 2 โดย ดร. Mike Holloway

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 3 โดย ดร. Mike Holloway

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 4 โดย ดร. Mike Holloway

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 5 โดย ดร. Mike Holloway

เรียนพระคัมภีร์จากยุคสร้างโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 1

เรียนพระคัมภีร์จากยุคสร้างโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 2

เรียนพระคัมภีร์จากยุคสร้างโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 3

เรียนพระคัมภีร์จากยุคสร้างโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 4

หนังสือภาษาอังกฤษ

เรียนพระคัมภีร์จากยุคสร้างโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 1

เรียนพระคัมภีร์จากยุคสร้างโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 2

เรียนพระคัมภีร์จากยุคสร้างโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 3

เรียนพระคัมภีร์จากยุคสร้างโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 4

หลีกสูตร Abeka รวีวารศึกษาภาษาไทย
แปลโดยอาจารย์ Mike Sullivant

หลีกสูตร Abeka รวีวารศึกษาภาษาไทยทุกบท

การตรึงและการฟื้นพระชนม์ - เล่มเด็ก

การตรึงและการฟื้นพระชนม์ - เล่มครู

คำอุปมาของพระเยซู ภาคที่ 1 - เล่มเด็ก

คำอุปมาของพระเยซู ภาคที่ 1 - เล่มครู

ชีวิตของกษัตริย์ดาวิด ภาคที่ 1 - เล่มเด็ก

ชีวิตของกษัตริย์ดาวิด ภาคที่ 1 - เล่มครู

ชีวิตของกษัตริย์ดาวิด ภาคที่ 2 - เล่มเด็ก

ชีวิตของกษัตริย์ดาวิด ภาคที่ 2 - เล่มครู

พระเยซูทรงรักษา - เล่มเด็ก

พระเยซูทรงรักษา - เล่มครู

พันธกิจช่วงหลังของพระองค์ - เล่มเด็ก

พันธกิจช่วงหลังของพระองค์ - เล่มครู

วันคริสตมาสแรก - เล่มเด็ก

วันคริสตมาสแรก - เล่มครู

วัยเด็กและพันธกิจแรกเริ่มของพระเยซู - เล่มเด็ก

วัยเด็กและพันธกิจแรกเริ่มของพระเยซู - เล่มครู

วิธีการพิมพ์

ทรัพยากรต่างๆ