สื่อการเรียนรู้สำหรับพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ภาษาไทยและภาษาลาว

Background photo created by snowing - www.freepik.com

"เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย" ฮีบรู 4:12

อ่านพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ออนไลน์

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

พระคัมภีร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับคิงเจมส์

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์สำหรับโทรศัพท์มือถืออ่านหนังสือยอห์น-โรมภาษาลาวฉบับคิงเจมส์ออนไลน์

หนังสือยอห์น-โรมภาษาลาวฉบับคิงเจมส์โปรแกรมพระคัมภีร์

คลิกที่นี่สำหรับโปรแกรมพระคัมภีร์ที่มีพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์สั่งซื้อพระคัมภีร์ภาษาไทย

สั่งซื้อพระคัมภีร์ภาษาไทย ฉบับคิงเจมส์

สั่งซื้อพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ภาษาไทย ฉบับคิงเจมส์

สั่งซื้อพระธรรมยอห์นและโรมภาษาไทยฉบับคิงเจมส์


สั่งซื้อหนังสือยอห์นและโรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หนังสือยอห์นและโรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
**คำพูดของพระเยซูในตัวอักษรสีแดง**

สั่งซื้อได้ที่ www.amazon.com
($23.00 ไม่รวมค่าขนส่งและค่าจัดส่ง)

หนังสือยอห์นและโรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
**ฉบับมาตรฐาน**

สั่งซื้อได้ที่ www.amazon.com
($4.00 ไม่รวมค่าขนส่งและค่าจัดส่ง)ไฟล์เสียง

ไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับคิงเจมส์

บน YouTube มีไฟล์เสียงภาษาไทย
ของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับคิงเจมส์ ภาคที่ 1

บน YouTube มีไฟล์เสียงภาษาไทย
ของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับคิงเจมส์ ภาคที่ 2

บนเว็บไซต์ Bible Preaching มีไฟล์เสียงภาษาไทย
ของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับคิงเจมส์

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ซีดีที่มีไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับคิงเจมส์
(รูปแบบ MP3: 70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ซีดีที่มีการเล่นเพลงโดยใช้เปียโนและออร์แกน
โดยอาจารย์โจเซฟ, คริสตจักรแบ็พติสแม่สอด
(รูปแบบ MP3: 70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)พระคัมภีร์ภาษาไทย ฉบับคิงเจมส์

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

หนังสือยอห์นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    หนังสือโรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พจนานุกรมอธิบายศัพท์ในพระคัมภีร์ ใช้คู่กับพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์

ประวัติความเป็นมาของหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์ โดย ดร. จอห์น ไรส์

ปฐมกาล  อพยพ  เลวีนิติ  กันดารวิถี  พระราชบัญญัติ 

โยชูวา  ผู้วินิจฉัย  นางรูธ  ๑ ซามูเอล  ๒ ซามูเอล 

๑ พงศ์กษัตริย์  ๒ พงศ์กษัตริย์  ๑ พงศาวดาร  ๒ พงศาวดาร

เอสรา  เนหะมีย์  เอสเธอร์  โยบ  เพลงสดุดี

สุภาษิต  ปัญญาจารย์  เพลงซาโลมอน  อิสยาห์  เยเรมีย์

เพลงคร่ำครวญ  เอเสเคียล  ดานิเอล  โฮเชยา  โยเอล

อาโมส  โอบาดีย์  โยนาห์  มีคาห์  นาฮูม

ฮะบากุก  เศฟันยาห์  ฮักกัย  เศคาริยาห์  มาลาคี

มัทธิว  มาระโก  ลูกา  ยอห์น  กิจการ

โรม  ๑ โครินธ์  ๒ โครินธ์  กาลาเทีย  เอเฟซัส  ฟีลิปปี

โคโลสี  ๑ เธสะโลนิกา  ๒ เธสะโลนิกา  ๑ ทิโมธี  ๒ ทิโมธี

ทิตัส  ฟีเลโมน  ฮีบรู  ยากอบ  ๑ เปโตร  ๒ เปโตร

๑ ยอห์น  ๒ ยอห์น  ๓ ยอห์น  ยูดาส  วิวรณ์

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ 2003 (c) อ.ฟีลิป โพ้ป

สงวนลิขสิทธิ์

ช่วยดูความแตกต่างระหว่างพระคัมภีร์ ฉบับคิงเจมส์ และฉบับอื่น ๆ

ทรัพยากรต่างๆ
© 2021 by Creative Services